Актуальні питання 
профілактики інфекційних 
та неінфекційних хвороб